Nová stránka našej školy: www.zslabhe.edupage.org

Kontakt: Adresa: ZŠ Laborecká 66 
                               066 01  Humenné

                  Telefón: 057/7767792,3 
                  E-mail: zslabhe@zslabhe.sk    


Aktualizácia 07.11.2007
© Viera Zeľová